New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 25 May 2013

Thêm người viết bài, thêm niềm vui

Thông tin mới nhất về vụ ký hợp đồng giữa FAMILUG và anh Đồng DKU (nick: tác giả của loạt bài viết đình đám về LATEX ) vừa được tiết lộ. Theo hợp đồng này, anh Đồng Dku sẽ tham gia viết bài thường xuyên cho FAMILUG, lượng đề tài sẽ vô cùng dàn trải.
Hi vọng sẽ có một mùa hè bổ ích với Đồng Dku
yeahooo \:D/

No comments:

Post a Comment