New FAMILUG

The PyMiers

Friday 3 May 2013

Mariadb thay Mysql

Khi Mariadb lần lượt xâm chiếm các distro Linux, thay thế cho Mysql thì bài viết này ra đời :3

Mariadb là gì? nói đơn giản thì nó là một phiên bản phát triển từ Mysql, từ sau khi Oracle mua lại Mysql. Nhiều thử nghiệm gần đây cho thấy Mariadb có những thay đổi đáng kể so với Mysql, trong khi nó hoàn toàn có thể thay thế cho mysql mà không gặp phải xung đột gì (Tức trước kia bạn cài mysql-server thì giờ cài mariadb-server, ngoài ra không phải làm gì cả, truy vấn giữ nguyên, câu lệnh giữ nguyên, driver giữ nguyên, thư viện hỗ trợ các ngôn ngữ giữ nguyên, phpmyadmin dùng bình thương,...).
Tất cả những thông tin chém gió ở trên có thể chứng thực tại trang chủ :  https://mariadb.org

2 link cho những người hay so sánh:
https://kb.askmonty.org/en/mariadb-versus-mysql-features/
https://kb.askmonty.org/en/mariadb-versus-mysql-compatibility/

Các distro đã chính thức thay mysql bằng mariadb:
...
https://kb.askmonty.org/en/distributions-which-include-mariadb/

Vấn đề đau thương có thể gặp phải là bạn cài Mariadb sau khi gỡ Mysql (chứ không
phải cài trên một máy chưa cài Mysql), quá trình này có thể gây ra nhiều lỗi trong quá trình cài đặt nếu bạn gỡ không sạch mysql. (ví dụ chưa gỡ libmysqlclient18, mysql-common hay không xóa file cấu hình trong /etc/mysql)

apt-get install mariadb-server
...
E: Unable to correct problems, you have held broken packages
Lỗi này có thể khắc phục bằng 1 trong 2 cách, thứ tự xắp sếp theo mức ưu tiên:
1. dùng aptitude
apt-get install mariadb-server

Aptitude sẽ đưa ra những gợi ý để bạn lựa chọn, nó sẽ suggest cách để giải quyết lỗi này , bạn chỉ cần bấm y/n

2. dpkg
dpkg --get-selections | grep hold
rồi cài gói bị hold bằng apt-get

Vì một thế giới tươi đẹp hơn, hãy:
a. Cài nó trên 1 máy chưa từng cài mysql
b. Dùng postgresql
c. đập máy
d. Cả 4 phương án trên

Chúc bạn sớm thay được từ mysql bằng từ mariadb, một database, có mang tên 1 vị nữ thánh :3

2 comments:

 1. http://www.muktware.com/5565/there-no-reason-all-use-mysql-mysql-mariadb-founder-michael-widenius

  bài phỏng vấn với founder của Mysql lẫn Mariadb

  ReplyDelete
 2. có một sự thật là kích thước của mariadb gấp đôi mysql

  root@u1204: ~ () # apt-cache show mysql-server-5.5 mariadb-server-5.5 | egrep -i 'size|package:'
  Package: mysql-server-5.5
  Installed-Size: 30622
  Size: 8746462
  Package: mysql-server-5.5
  Installed-Size: 30622
  Size: 8750060
  Package: mysql-server-5.5
  Installed-Size: 30557
  Size: 8707920
  Package: mariadb-server-5.5
  Installed-Size: 59894
  Size: 17968040

  ReplyDelete