New FAMILUG

The PyMiers

Monday 13 May 2013

Email miễn phí với domain của bạn

Google free email cho các domain của người dùng đã ra đi từ ngày 6/12/2012, với sự rối loạn và tiếc thương vô hạn của người dùng
Đừng lo, đã có các giải pháp thay thế :D

1.OUTLOOK.com
yes, một sản phẩm của M$, nhưng không sao cả, tại thời điểm này bạn có thể tạo miễn phí 50 tài khoản email với 1 domain. Yeah

Đăng ký: domains.live.com
Test: gửi cho tớ 1 email vào me@hwng.info :D

2. ZOHO mail
Chả hiểu của ai nhưng bạn sẽ có 5 email cho 1 domain, nếu bạn tuyệt tự với M$ :D

http://www.zoho.com/mail/zohomail-pricing.html

Cài đặt và quản trị một hệ thống mail là một công việc chẳng mấy hay ho và cũng chẳng đơn giản gì, rất PITA (Pain In The Ass)
Hãy đăng ký ngay tên miền của bạn, đừng chần chừ vì biết đâu một ngày nào đó các dịch vụ trên lại giống google :D

No comments:

Post a Comment