New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 1 May 2013

Sự nhảm nhí của kỳ 2 năm thứ 5

Ai đó,
một ai đó,
làm ơn giải thích giúp tôi
người ta bôi ra cái kỳ này để làm gì?
nếu tất cả những gì phải làm là "thực tập tốt nghiệp" và "đồ án tốt nghiệp",
thì tại sao tôi cần nhà trường?
Tại sao tôi phải nộp số tiền nhiều nhất trong 10 kỳ học khi chẳng ai dạy cho tôi chữ
nào?  Rốt cuộc thì "đồ án tốt nghiệp" để chứng minh cái gì?

Tại sao họ không đưa cho tôi cái bằng trung bình sau kỳ thứ 9 rồi đạp tôi ra cuộc đời để tự thân tôi bươn chải?

Hay câu trả lời chỉ là: vì đấy là đại học.!.

No comments:

Post a Comment