Tuesday, 7 August 2012

Nếu được làm lại...

nếu được làm lại, bạn sẽ chọn học tử tế 3 môn học nào ?
Comment lần lượt 3 môn.

Câu trả lời của tớ là :
1. Kỹ thuật điện -> để sửa điện
2. Kỹ thuật điện tử -> để biết thêm về phần cứng
3. Đại số -> rõ rồi