Tuesday, 8 January 2013

[Ebooks] Learn The Hard Way

Các cuốn sách ở đây là những nguồn tài liệu rất tốt cho những ai tự học lập trình. Bắt nguồn từ sự thành công của cuốn Learn Python The Hard Way , tác giả đã sản xuất hàng loạt các cuốn sách khác cùng style với cuốn trên.  Các cuốn sách đều có thể xem online ở dạng HTML.
Với triết lý: "Less Talk, More Code", các cuốn sách này ngày càng trở nên nổi tiếng :D