New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 25 December 2013

[emacs] basic moving

dùng emacs không có gì là khó khăn cả, nếu bạn từng là một CLI ninja múa may quay cuồng trong bash shell thì bạn cũng đã quen với một vài tổ hợp phím của Emacs. (do bash dùng emacs binding làm default)

Phiên bản mới nhất của emacs là 24.x http://www.gnu.org/software/emacs/

Để đơn giản cho lúc mới bắt đầu, bài này sẽ chỉ nói đến việc view / di chuyển trong 1 file.

Các emacs command thường là tổ hợp của các phím CTRL (CONTROL) hoặc ALT (hay còn gọi là META, có thể dùng ESC thay thế) với phím ký tự.

Để kết thúc Emacs session, dùng C-x C-c (Ctrl x rồi Ctrl c). Nếu đọc đến đây bạn vẫn chưa đóng được emacs có vẻ như bạn đã có vấn đề :D.

Các command di chuyển cơ bản.
C-v: View next screen. Xem "màn hình" tiếp theo. (chữ v trông như mũi tên xuống dưới)
M-v: View previos screen. Ngược lại với C-v 
 Di chuyển lên xuống trái phải:
............. C-p (lên 1 dòng)
 C-b (trái)....................C-f (sang phải 1 ký tự)
 ............. C-n (xuống 1 dòng)

Di chuyển đến đầu và cuối file
M-< : về đầu file, lên top (Meta và ký tự >, tức Shift , )
M-> : xuống bottom 

Mở 1 file
dùng command:
C-x C-f
rồi gõ đường dẫn đến file đó.

Như vậy là bạn đã có thể dùng emacs để xem 1 file rồi.

No comments:

Post a Comment