New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 25 August 2016

Không biết không có tội, nhưng là dốt nát, và lãng phí

Không phải chuyện học lập trình Python

Nhưng các cụ xưa đã dạy:
"không biết không có tội"
để giờ đây con cháu mang ra xuề xoà mỗi khi mắc phải cái tội gì đó mà không muốn chịu trách nhiệm. Nhưng các cụ đã dạy thì cấm có sai! Rõ ràng việc không biết, không phải một cái tội.


minh hoạ về seo

Nhưng không biết một điều gì đó mà nên tội, hẳn điều ấy là rất quan trọng, mà điều quan trọng như vậy không biết, thì có lẽ là do thiếu hiểu biết hay gọi nặng lời hơn là dốt nát. Mà dốt nát sinh ra lãng phí, cái này chả cần các cụ nói ai cũng biết rồi.

Đưa ra một ví dụ chứng mình về sự lãng phí. Nếu trên một chiếc thuyền giữa biển khơi chở nhiều người, sóng đánh lật thuyền, thằng nào biết bơi thì sống, thằng nào không biết bơi thì không có tội, nhưng nó phải chết.

Câu chuyện nói xa là thế, nói gần như sau:
- Nếu một ngày đi du lịch đến một thành phố hay một đất nước mà chẳng biết gì về đó, để kệ đời nó xô, thì đó không phải có tội, nhưng là dốt nát, và lãng phí. Mọi sự chuẩn bị đều có giá trị của nó.
- Nếu viết blog để chia sẻ kiến thức, mà không biết SEO, kiến thức không bay xa được đến mọi người, đó không phải cái tội, nhưng là dốt nát, và lãng phí.
- Nếu nhỡ một ngày muốn bán một sản phẩm có ích cho mọi người, mà vì không biết SEO mà để nó nằm im ở đó, thì lãng phí vô cùng, vô tận, vô duyên luôn.

Túm cái quần lại là:
- bài này không viết về Python
- không có gì đáng tự hào cho sự thiếu hiểu biết / thiếu chuẩn bị
- đã viết blog, đã làm web, phải biết SEO 😂

Nguồn hình ảnh: http://iifmwebtraining.com/4-best-off-page-seo-strategies/

Hết.
HVN @ FAMILUG dot ORG - đêm nằm mãi không ngủ được vì nhận ra mình còn biết quá ít 😁

No comments:

Post a Comment