New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 21 October 2010

Tuần báo "RA NGOÀI"

Founder :FAMIHUG
Tổ chức và tại trợ bở FAMILUG & FAMI2K53
Designer: Invisible
...cont
Ý tưởng ra đời ngày 21-10-2010.
Đưa vào họp báo ngày: 22-10-2010
Số đầu tiên ra ngày:....

Nội dung dự kiến:

.....
***** Tin tức*****

***** Giải trí *****
Câu nói của tuần: ... VD: " mọi người add nick skype của mình đi chung_vo_tinh@yahoo.com" by Chungvotinh
1 dòng ghi tên + ngày sinh trong tuần tiếp theo.
1 dòng chúc mừng sinh nhật người sinh trong tuần....
etc...
***** Thông báo *****
Tuần này thu nốt tiền áo đội bóng, ai mua và in thì nộp 100k cho Sơn.
Nộp 50k(quỹ lớp) + 10k(tiền thư viện) cho Hà.


***** Quảng cáo *****

Thằng Vô sinh muốn thông báo hay thằng nào muốn quảng cáo ta sẽ thu tiền :))

*****Share link*****Gthiệu ngắn gọn trang nào hay link nào đấy (có nên có ko nhể)


Liên hệ: tuanbaorangoai@gmail.com :))

ae có ý kiến j thì cứ cm nhé! gom gộp nhồi nhét gì đủ 2 mặt a4 thôi.


Báo nên ra cố định vào ngày nào???

2 comments:

  1. :D thấy tờ báo này hấp dẫn đấy chứ ? mà sao mọi người không cho ý kiến gì àh ?

    ReplyDelete