New FAMILUG

The PyMiers

Friday 29 October 2010

[ebook] An introduction to Ubuntu

http://www.mediafire.com/?eagzgngdvlz

đây là file pdf của slide tớ làm thuyết trình môn TA CNTT.
Cho những ai còn hỏi Ubuntu là gì :D

No comments:

Post a Comment