Friday, 15 October 2010

Ý tưởng FAMI 2!

Vàiý tưởng nảy sinh. Viết tạm ra. Tính tóan thực hiện sau:

1. Làm các clip hài, quay clip cho các bài hát (đặc biệt là ca khúc do thành viên thể hiện)

2. Làm các audio thú vị :> phát sóng hàng tuần.
Ví dụ mỗi tuần giới thiệu 1 bài hát chẳng hạn.

3. Chụp và làm các bộ ảnh đẹp.

Khuyến khích sử dụng các phần mềm của Ubuntu.

--> Giúp va chạm cọ xát thực tế, xử lý các vấn đề 1 cách thực tế, từ đó sẽ thấy cái hay cái dở của các vấn đề.

Mỗi nhóm sẽ có một tên riêng. Mong các thành viên cho ý kiến.