Monday, 9 May 2011

Đồng phục FAMILUG & Code for fun...

1. Ý tưởng thiết kế áo đồng phục FAMILUG:
Cần thiết kế và slogan

Slogan: thế này được ko:
"LUG for a better FAMI"???
hay một câu nào đấy in lên áo....

Thảo luận càng sớm thì áo càng nhanh được đi in....

2. Code for fun:
Nếu với bạn code là 1 hoạt động "hành xác" hay chỉ là code for food thì ko có gì để nói.
Nếu code for fun, tớ xin giới thiệu vài trang "gây thích thú" :))

1. PE: ProjectEuler => cái này memb FAMILUG ai cũng biết rồi.

2. HTS: Hackthissite! -> http://www.hackthissite.org/missions/programming/
3. Topcoder -> http://www.topcoder.com/tc

hãy tự khám phá nội dung của 2 trang sau. Điều thú vị ngập tràn và tung tóe :>