Tuesday, 10 May 2011

Giải trí mùa thi

Chào mừng cái mic trở về từ cõi chết (thồn >:P ) thu ngay 1 bài nhí nhố. Định đọc dài hơn nhưng hoa mắt quá =))
Vì biết thời gian ngồi máy tính của tất cả nhiều hơn ngồi trc giấy với vở nên mong các bạn ko trượt :-"