New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 10 May 2011

Ngắn ngắn ngắn...

Từ ngày mai tớ sẽ đi làm thêm nên có thể việc chơi bời sẽ đôi khi vắng mặt :D

Mới nghĩ ra cách mã hóa tên lớp Tóan tin 2 >:)
FAMI 2 = Fa Mi 2 . Trong âm nhạc Fa kí hệ là F, Mi kí hiệu là E
FAMI = Fe = Sắt = 56. Thêm số 2 thành 562 >:)
Sinh viên lớp 562 :>

Về đk môn học các kì tới,gợi ý các bạn "phải thúc vào đít mới học" rằng: hãy đăng kí những môn liên quan đến lập trình để học trước (Lập trình hướng đối tượng,....) Why? Vì bạn có thể học giải tích phức bất kì lúc nào, còn học lập trình càng sớm thì càng tốt. (cái này chợt nghĩ ra khi hôm nọ thấy thằng Việt béo béo bảo đi học môn ý)

Thêm cái video xem cho vui :D

4 comments: