New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 19 May 2011

Hè này làm gì????

Âu nó cũng là cái bệnh của mình, bệnh lo xa. Cái này chưa xong đã lo cái khác. Hỏi nay hè này làm gì. Tất nhiên là học này học nọ đi này đi nọ nhưng về vấn đề IT, hè này làm gì?

Dự định hè này sẽ kích động:
- Làm game (chơi trên máy gameboy) (viết = C) http://www.loirak.com/gameboy/gbprog.php
- Viết addon cho Firefox ( nghe đã thấy thú vị) http://blog.mozilla.com/addons/2009/01/28/how-to-develop-a-firefox-extension/
....
hãy giải trí trước ngày thi >:)

3 comments:

  1. cố gắng viết đc cái soft

    ReplyDelete
  2. soft dell j mới đc chứ :|

    ReplyDelete
  3. dell j chả được, miễn là ko phải mấy thứ đồ chơi kiểu chương trình "Lâm Chồn" hay printf("3+2 = %d",3+2);

    ReplyDelete