New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 12 May 2011

Online Interpreter

Do máy ở chỗ làm cài DeepFreeze, thế nên sau hôm đầu cài 1 đống python, notepad++.... vào để lúc rảnh lôi ra nghịch thì hôm sau đến chả thấy đâu :-<
Cài lại thì ngại nên kiếm được mấy trang này. Paste code vào rồi run là ra kết quả :D Hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ. Tớ sẽ add Codepad và Bookmark của FAMILUG

1.http://codepad.org/
2. http://ideone.com

No comments:

Post a Comment