New FAMILUG

The PyMiers

Friday 20 May 2011

Memb FAMILUG đi thi BKIndex!

trước tiên tớ để cái link này mọi người đọc trước.
http://bkindex.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=214

việc tham gia cái này chắc ko có hại gì cho ai cả.

Thứ 2, đây là 1 CUỘC THI, nên tớ muốn kéo hết memb FAMILUG đi cọ và sát >:)
Đk thông tin ở đây ngay, (hạn là trc 22) rồi đến mùng 6 hay 7 gì đấy tháng 6 ta kéo nhau đi thi

http://bkindex.com/teambuilding/2011/04/employee/

ngay và luôn cho kịp ;) nên nhớ là có cụoc thi, và ta cần đi cọ sat, pass hay fail đều đc, ko ai ép các bạn pass xong thì phải làm j!

2 comments: