Wednesday, 31 August 2011

FAMILUG Group Mail Server

Tớ chả biết nói thế nào nên vào thằng vấn đề luôn là.

Chiều nay, sau một hồi lọ mọ tớ creat thành công sub-domain dạng xxx.familug.com và mail sever dạng xxx@familug.com. 2 cái này đều nằm trong lộ trình 2011 tới 3011 của FAMI Group.

> Con Sub domain về có thể trỏ về blog cá nhân, web nào đó giả sử là liên xô chả hạn. Cái này sẽ set up cho các bạn theo yêu cầu của xồn ( nhưng mời t bữa trà đá cũng ok :)) )
> Con mail kia, thực chất là google mail. Bạn nào có nhu cầu ghi lại tên muốn tạo bên dưới tớ sẽ creat, bạn có thể đồng bộ gmail đang dùng và mail familug này để gửi và nhận ở cùng 1 mail, ko phải switch giữa 2 cái nữa.

Vì sao nên dùng 2 cái này?
Bời vì nó có tính thương hiệu, tính đồng bộ của các mem và tinh thần "familug". Mặt khác ít nhiều trông cũng nguy hiểm hơn :)).Mail sever này, chỉ là 1 phần nhỏ nằm sau familug.com. Thực chất sau khi đăng ký familug.com với bác Gu Gồ (tớ đặt tên là FAMILUG Group), ngoài mail ra họ cung cấp thêm cho chúng ta 1 số dịch vụ như doc, site, calendar và các app khác mình có thể add thêm. (Google thu nhỏ)

Sau khi có tài khoản tớ creat các bạn có thể đăng nhập vào để sử dụng các dịch vụ đó trong Group hay của Google với Acc và Pass.

Mail: mail.familug.com (cái này để truy cập vào mail/ vào gmail rồi đăng nhập theo xxx@familug.com cũng được đấy nhé).
Doc: docs.familug.com
Site: sites.familug.com ( Kiểu sute cá nhân trên nền familug.com)
Calendar: calendar.familug.com ( cái này hơi thừa >"<  nhưng họ cho nên mình lấy)