Tuesday, 9 August 2011

New plan, new game : "bắn bùm" - computer hack!

Ý tưởng bắt đầu khi một lần hiếm hoi đồ ăn bị thừa ở bàn của FAMILUG tại B6, không thằngn ào ăn nên phải tha về ... :))
Ý tưởng như sau:
Các memb FAMILUG hầu hết toàn người rảnh rỗi :-j nên ko học thì ta chơi. Game nhưng thực ra là học hack.
Chia 2 phe: 1 tấn công, 1 phòng thủ.
Cả 2 bên đều tự kiếm tool để chỉ nhau dùng. Bên tấn công mà hack được máy của bên phòng thủ thì sẽ thắng. Bên phòng thủ thì chống đỡ các đợt tấn côgn nên lúc bắt đầu sẽ còn thắng dài dài :))

Dự kiến: sử dụng 1 server linux để làm máy chủ. Bên thủ sẽ thiết lập server (lên 1 con lap chẳng hạn), dựng web. Sau đó kết nối các máy với nhau và bắt đầu trò chơi.
Ý tưởng là thế còn kế hoạch thực hiện rất mơ hồ. Ai có tối/sáng kiến thì tung hết ra. Ai ham chơi thì lên tiếng thôi :x