Tuesday, 9 August 2011

Programming Challenger 2 - Number converter

Difficult: easy

Tổng kết PrC 1:
Rất cám ơn sự tham gia của các thành viên: Hiệp, Lâm và Chung
Có 2 ngôn ngữ được sử dụng và tớ sẽ tổng hợp vào snippets của FAMILUG.
Hi vọng lần này sẽ có sự tham gia của các thành viên khác: Hải-Hà-Sơn Hùng-Dũng Cường-Đồng.
Practice makes perfect, nothing is perfect so practice makes something like nothing ;)

PrC 2:
Đề bài
:
Viết chương trình chuyển đổi giữa 2 hệ cơ sỗ bất kỳ (vd hệ thập phân vs hệ nhị phân)
hàm thực hiện có dạng như sau:
string baseToBase(string number, int inBase, int outBase)
{
}

Deadline:  hết t7 13/08/2011
Goodluck, men ;)
(Sau deadline của 1 problem, bạn vẫn có thể post đáp án của mình thoải mái. Deadline chỉ để cho khí thế thôi :-" )