New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 11 August 2011

Tổng kết FAMILUG chơi :-"

Làm bài tổng kết, không phải những bài đầy cảm xúc này nọ như mọi lần. Đây là 1 bài show hình và phân tích. Những gì hot nhất từ ngày thành lập đến nay:
Câu trả lời ở đây >:)


Điều thú vị ở đây là:
1. Bài viết DSTV top thì ko có j phải bàn
2. CMD ... là bài ku Đồng copy từ wiki của Ubuntuvn về :))
3. Bài viết đỉnh cao này là của Hải dớ - Very hot =p~
4.5. Hai bài giống nhau, chưa xem kĩ nhưng hóa ra là rất hot
6. Bài này ko có j đáng kể
7. Bài này là của Đồng Ku
=> 2 hot boy của FAMILUG là Hải dớ và  Đồng kuteo
 Hoan hô 2 hot boy :x

3 comments: