New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 13 September 2011

Hãy chuẩn bị... cuộc chơi chuẩn bị bắt đầu b-(

Cuộc chơi sẽ bắt đầu, vào tuần sau.
Sẽ là trò chơi lớn trên các câu lệnh SQL.
Mai là nhà tớ có mạng :))
Mọi người hãy down cho mình một cái DBMS và cài sẵn (j gỉ gì gi cái gì cũng được) M$ SQL , MySQL, Oracle...
tuần sau sẽ chơi,
nhé ;)

1 comment:

  1. dùng SQl gì cho win nhỉ

    mọi người tư vấn hộ

    ReplyDelete