Wednesday, 21 September 2011

Chơi game và đóng góp cho nghiên cứu khoa học

Fold it chuyển sự gấp nếp của protein thành một môn thể thao cạnh tranh. Cấp độ mở đầu dạy các quy tắc mà có cùng những định luật vật lý mà theo các định luật này, sợi protein quăn và xoắn thành các hình dạng 3 chiều – chìa khóa mở ra bí ấn sinh học từ bệnh Alzheime đến vaccine. 
Down và chơi thử đê :x 

http://fold.it/

1 game thủ đã giải mã cấu trúc enzim của HIV, điều mà các nhà khoa học bó tay hơn một thập kỷ nay.
http://science.slashdot.org/story/11/09/18/2257205/Gamers-Piece-Together-Retrovirus-Enzyme-Structure


Cày top đê =p~

Support:
Q: Trên Ubuntu 10.10 tớ cài bị lỗi
Foldit Error: Could not load library: libglut.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory.
Sửa thế nào?
A:  Mở terminal lên gõ :
sudo apt-get install freeglut3
cài xong là chạy :D