New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 24 September 2011

[KuTe]MỘT SỐ BÀI TOÁN PHÂN TÍCH KINH TẾ VỚI MÔ HÌNH ĐỘNG

Hello :)) Trong tình hình các mác sinh viên sắp bong cóa bị yêu kinh tế nên có cóp nhặt ít về mấy bài toán hề hề
1. Độ nhạy 1 chiều
Bài toán nó là thế này .Hôm nay đi chợ mang mỗi có 10 nghìn mà giá sp nó tự nhiên tăng 11 ,12, 13k..... như vậy độ nhạy ở đây là tính xem thiếu bao nhiêu tiền để có hàng :)))
Đấy vậy độ nhạy là tiền thiếu : 1k,2k,............
Trên thực tế để tính lãi nha :)).Là sinh viên phải chịu :))
2.Độ nhạy 2 chiều
Bài toán : vẫn như trên .nhưng xông xênh nha tiền mang theo nó cũng biến đổi.
Ở đây cả giá mua và giá bán đều biến động lập ma trận nào
Mô hình hóa bài toán như sau: các giá mua là M(j). gia bán là B(i)
Vậy có ma trận nhạy là [A(ij)] : với A(ij)=M(j)-B(i)
3.Scenario :
Bài toán như phần 1 nhưng nhiều ngày ngoài ra có thêm 1 thằng bạn phải trả nợ nó <đen>
Giải quyết : Mỗi ngày sẽ có 1 bộ (tiền thiếu =tiền có-tiền mua- vay)
còn 2 phần nữa nhưng hôm này chưa ăn trưa :((.waitting for me

Đây là 1 số bài toán phân tích sơ đẳng nhất . nói thật chả hay ho cái gì cả.những bài toán trên công cụ exel nhoa

No comments:

Post a Comment