Saturday, 7 January 2012

Giải tích phức là gì? để làm gì?

Đầu óc chống đối luôn nổi lên, hãy cùng nhau  trả lời câu hỏi này trước khi t học lai môn này >.<

Giải tích phức là gì? 
 câu này không trả lời được, lấy câu trả lời trên wiki càng không hiểu. T xin hỏi lại luôn 1 câu là "tại sao lại cần thêm số phức", nó để làm gì? có số phức 2 chiều (thực ảo) thì có số phức nhiều chiều chứ nhỉ?

Giải tích phức để làm gì?

 Murray R. Spiegel described complex analysis as "one of the most beautiful as well as useful branches of Mathematics".


Giải tích phức, đặc biệt là lý thuyết về ánh xạ bảo giác, có nhiều ứng dụng trong cơ khí. Nó cũng được sử dụng trong lý thuyết số giải tích. Ngày nay giải tích phức được nghiên cứu nhiều với những ứng dụng trong động lực phứcfractal. Ứng dụng quan trọng khác của giải tích phức là trong lý thuyết dây. (theo wiki)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch_ph%E1%BB%A9c
http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_analysis

Lần trước học GTF ko được học ánh xạ bảo giác - vậy là bỏ mất cái đặc biệt của nó :)) Các hình ảnh search được về Fractal - rất đẹp

Phần "ứng dụng" bên trên nghe cũng thật mơ hồ, đọc xong cũng chả biết nó làm được cái gì.

Hãy đưa ra tất cả các câu hỏi và cùng nhau trả lời :D