New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 10 January 2012

Vimscript - a powerkuteful script :D

Nếu ai đã dùng vim... và trót chọn nó là "editor of choice" thì đừng bỏ quên 1 phần rất đặc biệt của nó - vimscript.
Vimscript là 1 ngôn ngữ kịch bản mạnh mẽ giúp mở rộng Vim và thực hiện các công việc nhanh hơn.
 
Như mọi khi, ta hello thồn 1 cái :D
Tạo 1 file hellothon.vim

:echo "this is HelloThon in vimscript"
:for i in range(5)
:    echo i
:endfor
:echo "end of HelloThon"


lưu lại. Sau đõ gõ:
:source ./hellothon.vim

phần dưới của cửa sổ terminal bạn mở vim sẽ hiện ra kết quả :
this is HelloThon in vimscript
0
1
2
3
4
end of HelloThon
Press ENTER or type command to continue
 thật đơn giản, không compile chấm chéo j hết :D

Vimscript có gì hay?
- Cú pháp của nó rất giống C. (tất nhiên là không có con trỏ rồi :D )
- Có các cấu trúc dữ liệu định nghĩa cao cấp như danh sách, từ điển.
- Có thể lập trình theo kiểu "hướng đối tượng"

Ai dùng?
- Ai yêu thích Vim thì không nên bỏ qua
- Ai lập trình C theo kiểu "không con trỏ" cho những công việc đơn giản (như giải mấy bài PE số ko quá lơn)  cũng có thể dùng thay thế C :D very fun :x

Muốn học xem đâu?
mở vim
gõ :help
gõ /script
dịch con trỏ sang phần chữ có màu khác. bấm Ctrl ]

GL HF

3 comments:

  1. Chả thấy tí liên quan gì với Vim cả.

    ReplyDelete
  2. để viết script với plugin ấy mà.

    ReplyDelete