Tuesday, 10 January 2012

Một bài tóan lập trình thú vị :D

Hôm nay phải giải quyết bài này, tưởng dễ mà hay phết :))

Ai thích thú có thể thử sức. Vấn đề như sau:

Cần kiểm tra hành động của user(có thể là click chuột hay nhấn phím thì tùy bạn chọn), nếu :
- User phát sinh 2 "hành động" trong khoảng 2 s (hành động thứ 2 cách hành động 1 < 2 s) thì chạy công việc  X (VD: hello thồn :)) )
- User phát sinh 2 "hành động" , hđ2 cách hđ1 > 2 s thì chạy công việc Y
- User chỉ phát sinh 1 hành động thì sau 2s , nó sẽ chạy công việc Y
(User có thể click 3 4 5 6 7 phát...)
NOTE: khi đã chạy X thì ko chạy Y và ngược lại.
Các bạn tùy ý sử dụng ngôn ngữ của mình :))