Sunday, 1 January 2012

2012 - Happy new year

Dù cãi ngang cãi dọc thì năm cũ cũng đã qua, tất cả chúng ta lại bước sang năm mới.
Năm mới là thời điểm thuận lợi nhất để xem lại mình đã định làm gì trong năm qua, đã bỏ qua điều gì, đã khác năm ngoái cái gì ... abc dắt dê đi ! :))

Chả biết viết gì. Để cho thằng nào viết gì thì viết tiếp. Thích đọc "tâm sự của Hải" như năm ngoái =))