Friday, 30 December 2011

FAMILUG1 và FAMILUG2

Đó là ý tưởng lúc tắm :))
2 đội FAMILUG đi tham dự "trò chơi nghiên cứu khoa học" của khoa bắt đầu mở họp vào ngày 03/01/2012. Một cuộc thi kỳ lạ từ việc thông báo cho sinh viên qua 1 con đường chẳng chính thống  ! phải chăng là cuộc thi bí mật :))

Tớ đề xuất thành lập 2 đội FAMILUG. Nếu viết tắt là F(uck)M(y)L(ife) thì cũng đc :))
FML1 : tham gia đề tài tóan
FML2 : tham gia đề tài tin.

Vì sao nên tham gia?
1. Không mất gì cả
2. Đi thi là có giải :))

Đôi số 1 đề cử Hiệp Leo làm đội trưởng. Ai đồng ý giơ tay?
Đội số 2 đề cử Hải déo làm đội trưởng. Ai phản đổi giơ tay :))

cm đăng ký để t3 các đội trưởng còn đi họp :D