New FAMILUG

The PyMiers

Friday 30 December 2011

Đề thi Lập trình hướng đối tượng

Sinh viên được phép mang tài liệu (đến lúc thi mới biết, có thằng mở cả laptop)

Câu 1: (3 điểm) Tính bao đóng (encapsulation) trong LTHĐT là gì. Tầm quan trọng của tính bao đóng. Nêu 1 VD minh họa

Câu 2: (4 điểm) Viết lớp String để biểu diễn 1 chuỗi kí tự . Trong lớp String dùng thành phần dữ liệu kiểu char* để biểu diễn nội dung chuỗi. Lớp String cần có các hàm thành phần sau:
 • Hàm tạo không tham số
 • Hàm tạo một tham số là 1 chuỗi kiểu char*
 • Hàm tạo sao chép (thực hiện Deep Copy)
 • Toán tử gán một String cho một String
 • Toán tử + để nối nội dung hai String
 • Hàm Display() để hiển thị nội dung String
 • Hàm hủy

Câu 3 (3 điểm): Viết lớp Stack để biểu diễn một ngăn xếp các String, trong lớp Stack có các hàm thành phần void Put(String *) (chỗ này đề nó ghi nhầm là Pop) và String Pop. Yêu cầu dùng danh sách móc nối để biểu diễn Stack.

2 comments:

 1. dễ thế =,.= thảo nào Hải chép cả đề mang về :))

  ReplyDelete
 2. Hãi đẳng cấp kinh người !

  Thừa thơi gian chép lại đề , chẳng bù cho mấy em K54 kiểu đề khó :))

  ReplyDelete