Friday, 30 December 2011

Đề thi Lập trình hướng đối tượng

Sinh viên được phép mang tài liệu (đến lúc thi mới biết, có thằng mở cả laptop)

Câu 1: (3 điểm) Tính bao đóng (encapsulation) trong LTHĐT là gì. Tầm quan trọng của tính bao đóng. Nêu 1 VD minh họa

Câu 2: (4 điểm) Viết lớp String để biểu diễn 1 chuỗi kí tự . Trong lớp String dùng thành phần dữ liệu kiểu char* để biểu diễn nội dung chuỗi. Lớp String cần có các hàm thành phần sau:
 • Hàm tạo không tham số
 • Hàm tạo một tham số là 1 chuỗi kiểu char*
 • Hàm tạo sao chép (thực hiện Deep Copy)
 • Toán tử gán một String cho một String
 • Toán tử + để nối nội dung hai String
 • Hàm Display() để hiển thị nội dung String
 • Hàm hủy

Câu 3 (3 điểm): Viết lớp Stack để biểu diễn một ngăn xếp các String, trong lớp Stack có các hàm thành phần void Put(String *) (chỗ này đề nó ghi nhầm là Pop) và String Pop. Yêu cầu dùng danh sách móc nối để biểu diễn Stack.

2 comments:

 1. dễ thế =,.= thảo nào Hải chép cả đề mang về :))

  ReplyDelete
 2. Hãi đẳng cấp kinh người !

  Thừa thơi gian chép lại đề , chẳng bù cho mấy em K54 kiểu đề khó :))

  ReplyDelete