New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 11 December 2011

Thêm phím tắt trong GNOME2

 Thêm 1 phím tắt, năng suất gấp 2 :D
http://f2vn.wordpress.com/2011/12/11/them-keyboard-shortcut-tang-nang-su%e1%ba%a5t-tren-gnome-2/

Điều làm nên sự tuyệt vời của mã nguồn mở chính là bởi người dùng có thể tự do tùy biến các ứng dụng.Thay đổ phần mềm cho phù hợp với yêu cầu của bạn sẽ khiến mọi thứ trở nên hiệu quả hơn. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cách thêm các phím tắt vào GNOME 2. GNOME 2 hiện  là desktop phổ biến nhất trên các hệ điều hành nhân Linux, trong bài này tôi dùng Ubuntu 10.10.

Trước hết bạn cần hiểu cái gì quản lý các keyboard shortcut của bạn?
đó chính là window manager – trình quản lý cửa sổ. Với GNOME, đó là metacity.
Gõ vào terminal dòng lệnh sau để mở cửa sổ config của GNOME:
hvnsweeting@hvnbox:~/bin$ gconf-editor


sau đó chọn đến: apps > metacity > keybinding_commands
tại đây bạn sẽ thấy hình ảnh sau:
keybinding_command
bạn có thể chọn 1 command nào đó, chuột phải chọn edit key.
Gõ vào phần value dòng lệnh (có thể là lệnh có sẵn hoặc 1 file bash chạy được do bạn tự tạo). Ví dụ bạn muốn mở firefox bằng việc nhán F3 chẳng hạn. Như vậy bạn chọn command1 và gõ vào dòng value là firefox (ở đây tôi gõ vào file lệnh guitarchord.sh)
Sau đó lên phần global_keybindings, tìm dòng run_command_1, bên cột value, nháy đupe và gõ F3.
global_keybindings
Bây giờ bạn nhấn phím F3 và firefox đã sẵn sàng lướt web :D
Thay vì 1 dòng lệnh có sẵn như firefox, bạn có thể tạo 1 file bash với nội dung thực hiện các câu lệnh nào đó – tùy vào trí tưởng tượng của bạn, bởi Linux là tự do, thế nên hãy thoả sức mà bay lượn ;)

2 comments: