New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 8 December 2011

Something new: Appspot!

Blogspot thì ai cũng biết.
Appspot thì bây giờ mọi người biết!
cũng là dịch vụ của google nhưng ko phải để làm blog mà để mọi người dùng làm host cho phần mềm (web) của mình.
Các ngôn ngữ được hỗ trợ: Java , Python, GO

https://appengine.google.com
hoặc appspot.com

No comments:

Post a Comment