New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 14 December 2011

Go Linux way...

Có rất nhiều bạn hỏi làm thế nào để t học được Linux, trông nó thật là phức tạp...
Và nếu có định làm FAQ cho bất kỳ diễn đàn Linux nào thì câu hỏi này nên đặt lên đầu tiên: Làm thế nào để học cách dùng hđh nhân Linux?
Hỏi: Vừa hỏi xong
Trả lời: Cũng như nhiều thứ khác, có rất nhiều cách để bạn học. Học từ sách vở, học bằng các bài hướng dẫn, học bằng trải nghiệm, tìm kiếm giải quyết các vấn đề cần thiết. Sau đây là 1 cách (nhớ rằng có thể bạn tốn một chút công sức... nhưng nó đáng!) :

http://www.corntab.com/pages/getting-started-with-linux

Chú ý rằng ở đây nói đến việc "học dùng Linux thực sự", đã nói đến Linux, phải nói đến CLI (môi trường dòng lệnh). Còn nếu bạn chỉ LibreOffice văn bản, Firefox lướt web, Pidgin chat chit, Movie Player nghe nhạc thì ko có gì phải học cả. Dùng luôn :))

No comments:

Post a Comment