Saturday, 17 December 2011

Đề hệ mờ k47 - hàng độc :))

Thằng nào giải chi tiết cho lên đi :D