New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 11 December 2011

Bash - completion: gõ lệnh mỏi tay

Sức mạnh của các hệ điều hành Linux-based sẽ trong tay bạn khi bạn làm chủ một linux-shell (vd: bash là phổ biến nhất, ngoài ra có ksh, zsh, csh ...).
Số câu lệnh, chương trình trên shell là rất nhiều, có thể nói không thể nhớ hết. Để hỗ trợ người dùng trong việc gõ câu lệnh trên shell, hầu hết các shell đều có chức năng auto-complete. Nghĩa là bạn chỉ cần gõ 1 phần câu lệnh rồi nhấn tab để nó hoàn thành nốt câu lệnh. Nếu bạn muốn đến thư mục documentstalacument thì bạn chỉ cần gõ docu rồi nhấn tab. Thật đơn giản !
Nếu bash shell của bạn chưa bật chế độ này, hãy chỉnh lại như sau:
vào file /etc/bash.bashrc hoặc /etc/profile hoặc ~/.bashrc rồi bỏ comment ở dòng bôi đỏ phía dưới đi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
#if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
#   . /etc/bash_completion
#fi


hầu hết các distro hiện tại đều đã bỏ comment sẵn dòng này nên bạn cứ thế mà "tab mỏi tay" thôi :D

2 comments:

  1. chưa hiểu sell là cái giề bash là cái giề ssh là giề

    ReplyDelete
  2. nếu còn nhiều việc để làm thì cứ từ từ mà học, sớm muộn j cũng biết thôi :-j

    ReplyDelete