New FAMILUG

The PyMiers

Friday 16 December 2011

Sửa nhanh dòng lệnh bạn gõ sai

Bạn gõ sai 1 câu lệnh rất dài và giờ… hì hục gõ lại?
Đửng! đó là một trong những điều bạn có thể mà không nên làm nhất khi dùng Linux. Đừng cố “tỏ ra chăm chỉ”, vì máy tính sinh ra vốn để giúp chúng ta lười biếng! Hãy làm theo cách sau.
hvnsweeting@hvnbox:~$ veo hehe
veo: command not found
hvnsweeting@hvnbox:~$ ^veo^vim
vim hehe
hvnsweeting@hvnbox:~$ ^hehe^hoho
vim hoho
hvnsweeting@hvnbox:~$
nhìn vào đoạn lệnh bên trên, bạn có thể dễ dàng hiểu nó làm gì. Bạn chỉ việc gõ phần mình đánh sai và từ khóa thay thế cho nó ở dạng ^từ_sai^từ_thay_thế
ngay sau câu lệnh lỗi của bạn là mọi chuyện lại êm đẹp như không có gì :D
Có thể bạn là người chăm chỉ, nhưng đừng chăm chỉ một cách mù quáng \:d/

http://f2vn.wordpress.com/2011/12/16/s%e1%bb%ada-nhanh-dong-l%e1%bb%87nh-b%e1%ba%a1n-go-sai/

No comments:

Post a Comment