New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 1 December 2011

Lịch thi cuối kỳ nhé mọi người !

8/12 - Cơ sở dữ liệu - Kíp 3 - D3,5-201
13/12 - Chuỗi thời gian - Kíp 2 - D3,5-201
15/12 - Hệ thống mạng máy tính - Kíp 2 - D3,5-401
20/12 - Hệ mờ - Kíp 2 - TC 312
22/12 - Phương pháp sai phân - Kíp 2 - D3,5-201
23/12 - Matlab - Kíp 1 - D3,5-201
27/12 - Mô hình ngẫu nhiên và ứng dụng - Kíp 2 - D3,4-202

1 comment:

  1. Update thêm môn Điều khiển tối ưu 30/12/11, Kíp 1, TC-410

    ReplyDelete