New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 14 December 2011

[HĐMT] Mạng mẽo (XONG)

Nào hỏi đâu đáp đấy :D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Added by HVN
Tổng kết:
Số mạng con (subnet) = 2^ (số bit ở Netid đi mươn) - 2. Trong bài này là 2^9 -2 = 510
Số host trên mỗi subnet = 2^(số bit ở HostID) - 2. Trong bài này là 2 ^ 7 - 2 = 126.

3 comments:

 1. các bạn làm rồi cho kết quả lên đi, xong trước giờ G nhé :))

  ReplyDelete
 2. Tớ mượn gió bẻ măng chút nhé :
  Ở đây cần tạo 506 với Class B
  => ta cần mượn 9 bít của HostID để làm địa chỉ mạng con.Số bít của HostID còn lại là 16-9=7
  e/ Số mạng con có thể tạo ra : 2^9-2=510.
  f/ Số host có thể tạo 1 trong 1 mạng con : 2^7-2=126.

  ReplyDelete
 3. a.2^9>506 >> mượn 9 bit của class B>> subnetmask:
  255.255.11111111.10000000 >>>255.255.255.128
  b. ba nw đầu tiên:
  151.151.00000000.10000000>>151.151.0.128 bật bit thứ 9
  151.151.00000001.00000000>>151.151.1.0 bật bit 8 tắt bit 9
  151.151.00000001.10000000>>151.151.1.128 bật bit 9
  giữ bit 8 bật
  (tìm bit tắt đầu tiên từ phải sang trong phần bit mượn bật nó lên bên phải nó mà có bit nào bật thì tắt đi)
  c.
  1:151.151.00000000.10000001-151.151.00000000.111111110>>151.151.0.129-151.151.0.254
  2:151.151.00000001.00000001-151.151.00000001.01111110>>151.151.1.1-151.151.1.126
  3:151.151.00000001.10000001-151.151.00000001.111111110>>151.151.1.129-151.151.1.254
  d.last:
  NW:151.151.11111111.0(ko dc bật bit mượn cuối)0000000 >>>151.151.255.0
  Range:
  151.151.255.00000001-151.151.255.01111110>>151.151.255.1-151.151.255.126
  e. 2^9-2=510
  f.mượn 9 bit còn lại 7 bit
  (còn x bit thực hiện phép trừ : 11...10-1[số bị trừ có x-1 số 1] chuyển sang thập phân cộng 1)
  1111110-1=1111101>>125|125+1=126
  . dịch hộ cái đề :))

  ReplyDelete