New FAMILUG

The PyMiers

Friday 23 December 2011

Này thì Mô hình Ngẫu nhiên.

Trình bày hơi lằng nhằng nên tớ không post bài làm lên web, thay vào đó tớ làm thành file pdf và upload ở đây: http://www.mediafire.com/?mwlu51a4oaxdwxc

1 comment: