New FAMILUG

The PyMiers

Friday 13 January 2012

Học và làm, một vài điều khác

Một vài điều thấy khác biệt khi đi làm và đi học (về vấn đề kỹ thuật lập trình OOP...).


1. Mô hình 3 lớp.
Đó là 3 lớp : Business  , Data Access và Giao diện :))
Tại sao đi làm người ta dùng cái mô hình này ?
Lí do chính là khả năng phân chia công việc, giúp lập trình viên có thể làm việc độc lập với nhau. Họ chỉ cần ngồi lại với nhau 1 buổi để thống nhất những chức năng của chương trình, rồi quy định các Interface để giao tiếp với nhau rồi ai việc nấy làm.Xong thì ghép vào chạy.


Interface??? là giao diện. Cụ thể hơn là chỗ mà các phần giao tiếp với nhau. VD: GUI : giao diện đồ họa , giúp người và phần mềm giao tiếp vơi nhau. Còn ở đây các interface giúp code ở tầng này giao tiếp với tầng khác.
Nhờ khả năng làm việc độc lập này, khi 1 tầng nào đó thay đổi sẽ không bị ảnh hưởng đến tầng khác. Giúp có thể mở rộng phần mềm về sau (điều mà khi ta học chả bao giờ quan tâm đến)

Còn về perfomance (tạm hiểu là tốc độ)  của phần mềm thì sao?
Nói chung là sẽ bị giảm đi, bởi nó phải qua các thủ tục nói trên. Được cái này mất cái kia, chân lí cuộc đời là thế :))

2. Làm việc phía server
Viết các phần mềm kiểu thư viện, server, phụ vụ , cugn cấp cho các phần mềm khác nên đòi hỏi phải rất chuẩn :D . Còn đi học ta chỉ làm mỗi phía client :D

Tiếp theo mít tơ bông xèo sẽ nói tiếp :))

bao h mí đc lấy tiền báo đây @@

No comments:

Post a Comment