Saturday, 24 November 2012

[LATEX] Làm slide bằng LATEX với beamer

Dưới đây là slide tớ làm cho môn lập trình mạng. Ai cần làm slide bằng LATEX có thể xem qua cho khỏi bỡ ngỡ :D rất đơn giản
(Không phải cài đặt thêm bất cứ cái gì nếu đã làm theo bài Cài đặt latex trên LinuxKết quả thu được cơ bản là giống thế này :D