New FAMILUG

The PyMiers

Friday 30 November 2012

[SomethingNew] 2D GameArt with Inkscape

Hầu hết mọi người đều nghĩ để tạo hình cho game, cần phải có kỹ năng vẽ vời rất tốt :v hãy xem cái link này và nghĩ lại. Đã định học Inkscape từ lâu nhưng mới chỉ là định thôi :v

http://2dgameartforprogrammers.blogspot.in/2012/09/apache-helicopter.html


No comments:

Post a Comment