New FAMILUG

The PyMiers

Monday 3 December 2012

[SomethingNew] Haxe - một ngôn ngữ lập trình rất thú vị

một cái tên có thể bạn chưa nghe bao giờ Haxe, tớ cũng mới chỉ nghe hôm nay :D

http://haxe.org/

tất nhiên bạn sẽ hỏi: có đáng để học nó không?
dù với bất kỳ ngôn ngữ nào, câu trả lời này cũng là có :v , còn đây là những câu trả lời cho câu hỏi ấy:
http://stackoverflow.com/questions/1384647/is-haxe-worth-learning

Đây là 1 tính năng nổi bật của Haxe:

Multiplatform
Haxe can be compiled to all popular programming platforms with its fast compiler – JavaScript, Flash, NekoVM, PHP, C++, C# and Java (soon) – which means your apps will support all popular mobile devices, such as iOS, Android, Windows Mobile, webOS and more.

chưa đủ thuyết phục? xem các sản phẩm làm bằng Haxe:
http://haxe.org/com/projects

tiếp tục? xem đoạn code vẽ hình để minh họa cho bài giải thích về biến đổi nhanh Fourier

http://fixplz.blourp.com/blog/=dfts

1 comment:

  1. helloworld trong vòng 1 phút haxe -> php
    http://haxe.org/doc/start/php

    ReplyDelete