New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 23 December 2012

[SmartUsing] Chạy firefox với các profile khác nhau

Bình thường khi bạn mở firefox lên, nó sẽ mặc định chạy với profile là default. Nếu bạn chạy firefox với câu lệnh như sau, nó sẽ cho phép bạn chọn 1 profile khác:

hvn@lappy: ~ $ firefox -P "hvn" -no-remote
-P "hvn" : dùng profile "hvn", nếu không có sẽ mở profile manager ra.
-no-remote : dùng để chạy với các profile không phải default


Dùng khi nào:
- firefox chứa các setting, preference, và các thông tin  cá nhân khác trong các session khác nhau. Nếu ai đó ngồi dùng firefox của bạn, họ có thể lấy được mật khẩu + user của bạn (vì hầu như ai cũng lưu nó vào firefox cho đỡ phải đăng nhập).
Nếu bạn luôn chạy firefox của mình với 1 profile ko phải default, khi người khác mở firefox lên 1 cách bình thường, họ sẽ không thấy gì.
- bạn muốn cài đặt, tùy biến firefox theo những cách khác nhau cho mục đích khác nhau.
- bạn muốn đăng nhập vào nhiều tài khỏan cùng lúc mà không phải vào nhiều trình duyệt khác
(PS: lệnh này cũng áp dụng cho windows, xem link dưới)
http://kb.mozillazine.org/Opening_a_new_instance_of_Firefox_with_another_profile

1 comment:

  1. Nói luôn về switch profile đi, sync 2 profile.
    Có thể có người đọc xong bài này nhận ra tính hữu ích rồi muốn thay đổi :D

    ReplyDelete