New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 27 December 2012

[FMLB] Bài 1: `cut` vs all

Đề bài:

 in ra tất cả tên các user trên máy tính của bạn  (Linux-based OS)

Info:

thông tin về user được chứa trong file text:  `/etc/passwd`
Ví dụ 2 dòng trong file này trên máy tớ:  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
hvn:x:1000:1000:Nguyen Viet Hung,,,:/home/hvn:/bin/bash

hvn, root chính là tên của 2 user trên máy.


hvn@lappy: ~ $ cut -d ':' -f1 /etc/passwd
PS: lúc đầu tớ định dùng `awk` như trong bài này đã giới thiêu, nhưng `awk` cũng là 1 ngôn ngữ lập trình nên tớ dùng `cut` cho đúng với tiêu chí chỉ sử dụng bash + các ultilities (mặc dù awk cũng là 1 ultility :v) 

3 comments:

 1. tự làm, hehe:
  tcl:
  https://github.com/hvnsweeting/FMLB/blob/master/1_cut/hvn.tcl

  ReplyDelete
  Replies
  1. đo time :
   hvn@lappy: ~/Github/FMLB/1_cut $ time cut -d ':' -f1 /etc/passwd
   ...
   real 0m0.003s
   user 0m0.000s
   sys 0m0.000s

   hvn@lappy: ~/Github/FMLB/1_cut $ time tclsh hvn.tcl
   ...

   real 0m0.009s
   user 0m0.012s
   sys 0m0.000s

   Delete
 2. ruby ver :
  https://github.com/hvnsweeting/FMLB/blob/master/1_cut/hvn.rb

  ReplyDelete