Friday, 28 December 2012

Website with 3D view

Tính năng xem giao diện website theo kiểu 3D rất kool:chỉ cần bấm (CTRL + SHIFT + i)  rồi chọn nút 3D view và xem
Thực hiện tren firefox 17.0.1
Với tính năng này, bạn có thể "quay chuột"  cả ngày không chán :D