New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 23 December 2012

[FMLnews] Tuần có ngày tận thế (16->23/12/2012)

1. Blogger có tính năng nhắc đến ai đó trong bài post
chỉ cần gõ dấu + rồi gõ tên người đó:
+Bui Chung +Dong Tran +Lam Tung +Đình Cường +Nguyen Ha   tính năng này chỉ hoạt động với những ai dùng Google Plus :D
http://buzz.blogger.com/2012/12/mention-people-in-your-posts-with-google.html

2. Enlightenment chính thức release sau 12 năm dev @@. 

E17 là 1 desktop environment (DE)  cho Linux
Enlightenment is not just a window manager for Linux/X11 and others, but also a whole suite of libraries to help you create beautiful user interfaces with much less work than doing it the old fashioned way and fighting with traditional toolkits, not to mention a traditional window manager. It covers uses from small mobile devices like phones all the way to powerful multi-core desktops (which are the primary development environment).

http://enlightenment.org/p.php?p=index&l=en

PS: cái trang chủ này thiết kế rất đẹp, chữ như phát sáng :D

3.Learn Linux The Hard Way 
một giáo trình học linux đang ở phiên bản beta , cho những ai muốn 1 giáo trình :D
Nó đang làm mưa làm gió trong cộng đồng Linux

http://nixsrv.com/llthw

4. A small trail through the Linux kernel (đúng là small thật :D )
cho ai thích đặt chân vào thế giới Kernel  (dùng C)
http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/vfs/trail.html#toc3

No comments:

Post a Comment