New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 27 March 2013

Cài đặt apt-cacher để tiết kiệm thời gian...

... khi sử dụng nhiều máy tính cùng hệ điều hành (tất nhiên là Debian/Ubuntu based)
Nếu chỉ dùng 1 máy tính duy nhất hoặc 2 máy khác hệ điều hành (hay khác version) thì bạn chả tiết kiệm được gì cả.
Apt-cacher giúp bạn chỉ phải download package 1 lần và có thể sử dụng qua nhiều máy.
Trường hợp có thể dùng nó:
- có nhiều máy (2 máy đổ lên) dùng hệ điều hành cùng version
=> bạn có 1 laptop và 1 desktop đều chạy ubuntu12.04 chẳng hạn
=> đây là điều tuyệt vời nếu bạn sử dụng các máy ảo. Sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian tải các package.
Bài này được viết để chứng tỏ rằng công việc này vô cùng đơn giản và không có gì kinh khủng hay thần thánh mà giúp người đọc có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Về cơ bản thì tất cả tut trên FML đều ngắn, vì chả ai có sức viết dài cả, vậy nên thấy bài viết trên FML thì độc giả hãy tin rằng những thứ này rất đơn giản!

root@srvbase:~# lsb_release -d
Description:    Ubuntu 12.04.2 LTS
root@lappy: ~ () # whatis apt-cacher
apt-cacher (8)       - caching proxy for Debian packages

Cài đặt:

root@srvbase:~# apt-get install apt-cacher apache2

Cấu hình:
Ở máy đã cài apt-cacher:
uncomment dòng sau:

#allowed_hosts = *
sau khi sửa bạn sẽ có

allowed_hosts = *
restart lại service:
root@srvbase: ~ () # service apt-cacher restart

Ở các máy sẽ sử dụng apt-cacher để tiết kiệm thời gian download package:
tạo file 02proxy trong /etc/apt/apt.conf.d/  với nội  dung :

Acquire::http::Proxy "http://192.168.122.1:3142";

(theo tớ đoán không nhầm thì đây là 1 đoạn code perl , có dấu ; ở cuối)
Thay 192.168.122.1 bằng IP máy vừa cài apt-cacher.

Về lý thuyết, mọi chuyện đến đây là xong. Từ giờ các máy đã có file 02proxy sẽ ko phải download package nếu máy nào đó khác đã download trước đó.

Nếu có lỗi xảy ra? GOOGLE!

2 comments:

  1. apt-cacher chạy trên Ubuntu 12.04, 4 CPU 2.4GHz (core i3 M370), khi có 1 máy chạy apt-get update thì apt-cacher load đến 97 % CPU QUÁ KINH KHỦNG (ram thì 0.2 % không đáng kể)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thấy bọn trên mạng cũng có nói mà

      Delete