New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 13 March 2013

Tùy chỉnh trình duyệt mặc định trong Ubuntu

$ lsb_release -a 
No LSB modules are available. 
Distributor ID: Ubuntu 
Description: Ubuntu 12.10 
Release: 12.10 
Codename: quantal 

Bạn cần chọn 1 trinh duyệt mặc định khi trong máy của bạn cài nhiều browser 1 lúc ? (Firefox, Chromium, Epiphany - default browser của gnome).

Với Firefox bạn sẽ vào: Preferences > Advanced > chọn: Make Firefox the default browser.  Vậy cũng đừng mừng!!!

Do Gnome quản lý trình duyệt mặc định trên máy nên việc thiết lập từ browser cưng của bạn đều hoàn toàn vô dụng.
Thay vào đó hãy vào Terminal (Ctrl + Alt + T) gõ:

sudo update-alternatives --config gnome-www-browser

Điền password, và chọn default browser với số tương ứng như trong hình:Ở đây mình chọn Firefox với Selection = 2 -> Enter.
Giờ bạn có thể test lại với link đến từ Email client, Pidgin, Skype.
Nếu chưa được, config tiếp với:
sudo update-alternatives --config x-www-browser 
Và làm tương tự. Goodluck

No comments:

Post a Comment