New FAMILUG

The PyMiers

Friday 5 July 2013

Đừng chạy theo bản XX.0

Bài học của cả 1 ngày trời cài và lỗi.
Đừng bao giờ chuyển sang bản 0.16.0 khi nó vừa mới ra, hoặc có thể bạn sẽ gặp 1 đống lỗi từ trên trời rơi xuống.
Hãy dùng bản 0.15.3 (tức đã fix 3 lần lỗi và là bản cuối cùng trước khi lên 0.16) nếu bạn đã quen với nó, và nếu như những bugs của nó không qúa nghiệm trọng (bạn có cách "hack" để xử lý được)
Với bản 0.16, hãy đợi cho đến khi nó ra 0.16.2 hay 0.16.3 hãy chuyển sang dùng ...Damn salt 0.16.0!

No comments:

Post a Comment